Atlas of Idealized Women/ 2016-2018
157 kare
 42x30 cm  Archival quality prints
Ed. 1/3 +1 AP

“İdeal Kadınlar Atlası” Türkiyeli kadın stereotiplerine odaklanan performatif bir fotoğraf projesidir. Bu projede Şimşek, görünüşünü makyaj, jest ve kostüm yoluyla manipüle eder, Türkiye toplumundan kadınların kılıklarına girerek kameraya poz verir ve  benlik temsilinde kameranın önünde bulunmanın ve poz vermenin değerini araştırmanın yanı sıra kimlik ve öznellik mefhumu üzerine performatif bir araştırmaya girişir. Bu tebdil-i kıyafet ve rol oyunu pratiğinin amacı bütünlüklü ve sabit bir kimlik düşüncesine dair krizler ortaya koyabilmektir.
Türkiye'de kadınlar, Batılı-Doğulu, modern-muhafazakar, eğitimli-cahil, laik-dindar, köylü-kentli gibi ikili karşıtlar içinde ideolojik ve kültürel farklılıkların sembolleri olarak tanımlanırlar. Ancak kimlik hakkında düşünmek için ikili karşıtların ötesinde yeni yollar bulmak gereklidir. “İdeal Kadınlar Atlası” çalışması da Şimşek’in kimlik mefhumunun kültürel ve politik yönlerini düşünme ve ona dair sorular üretme yöntemi olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmayı yönlendiren temel sorulardan birisi: “Bedenlerimiz ve kimliklerimiz kültürel ve tarihsel birer inşa ise başka birisine dönüşme şansımız var mı; ya da olduğumuz sandığımız kişinin içine sıkışık kaldık mı?”


Artist Book and displays
Atlas of Idealized Women, (Dummy Book) 168 pages, 20 ed., 2016
2016 Cosmos Arles Books, Arles, France
2016 Polycopies Photography Book Fair,  Paris, France
2016 Istanbul Photobook Festival, Turkey

Back to Top