Ağlayan Kadınlar/Crying Women"
3 Channel Video Installation,
01:00 min. loop 2014 Ed. 3+2 A.P.

Ağlayan Kadınlar”, iyilik-kötülük, faillik-mağdurluk evreninde yasın cinsiyetlendirilişini tartışır. Sayda’dan Osman Hamdi Bey tarafından çıkarılıp İstanbul’un ilk müzesi olan Arkeoloji Müzesi’ne yerleştirilen Ağlayan Kadınlar Lahdi’nin üzerindeki 18 yas tutan kadın figüründen yola çıkan “Ağlayan Kadınlar” videosunda sanatçı, bu figürleri canlandırarak yasın kesintisiz, ritüelistik ve cinsiyetlendirilmiş doğasına dikkat çeker. Karanlık bir odanın duvarlarına yansıyan yas tutan ve ağlayan insan boyutundaki figürler, odanın içindeki izleyiciyi kendi yaşamı ve faniliği hakkında da düşünmeye davet eder.
"Crying Women" 3 Channel Video Installation, 01:00 min. loop 2014 Ed. 3+2 A.P.
Back to Top